ورورد کمال تبریزی به تبربز
تاریخ ایجاد خبر : 1402/5/3
ساعت ایجاد خبر : 10:29
شماره خبر : 3380

کمال تبریزی، دبیر جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی وارد تبریز شد و مورد استقبال مدیریت موسسه فصل هنر و ستاد اجرایی جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی قرار گرفت.
شرکت در جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی ،دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، بازدید از مجتمع سینمایی 29 بهمن تبریز از جمله برنامه های سفر وی به تبریز می باشد.