پژوهشگاه میراث فرهنگی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری کشور در سال 1383 به استناد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاسیس شد و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت خود را آغاز کرد.


اهداف:

 

●  توسعه و گسترش پژوهش در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری و در راستا احیا و مستند سازی آثار به منظور حفظ کیفیت آنها و آشکار نمودن حلقه های گمشده فرهنگی تاریخی و طبیعی.

●  زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط.


وظایف و اختیارات:

 

●  بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه شناخت آثار ارزشمند فرهنگی تاریخی ایران در جهان شامل آثار مادی (منقول و غیر منقول) و غیر مادی که به نحوی دلالت بر هویت فرهنگی تاریخی جوامع،اقوام و دوره های تاریخی نماید.

 

●  اجرای طرح های پژوهشی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف پژوهشگاه.

●  فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط.

●  همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

شماره تماس: 60-66736452

ایمیل: pr@richt.ir

موقعیت جغرافیایی