دومین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی
تاریخ ایجاد خبر : 1402/5/3
شماره خبر : 3383

نشست شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی با حضور کمال تبریزی، دبیر جشنواره در سالن کنفرانس استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.