برنامه صبح بخیر ایران، میزبان رئیس جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی
تاریخ ایجاد خبر : 1402/10/3
شماره خبر : 3466

سونیوز: دکتر مهدی حیدری، رئیس جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی با حضور در برنامه صیح بخیر ایران از حمایت بنیاد ایران شناسی به عنوان حامی اصلی این رویداد ملی گفت

نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی با شعار « اقوام، ریشه ایران زمین» توسط موسسه فرهنگی هنری فصل هنر ‌و بنیاد ایران شناسی کشور در تهران برگزار می شود.